Tør du tage banalitets-testen?

Den er stensikker. Når jeg fortæller folk, at man bare skal skrive, som man taler, er der altid nogen, der protesterer højlydt: Men vi vil jo ikke tale ned til vores kunder, lyder det. 

Som regel kommer protesterne fra medarbejdere, der dagligt – uden problemer – omgiver sig med udtryk som: dynamisk spiller, der er all in. En teamplayer, der opererer i krydsfeltet mellem synergi og løsningsorienteret, der tænker ud af boksen….på den lange bane…

Sjovt nok vækker den slags business-klichéer, buzzwords og banaliteter aldrig de samme protester. Dem accepterer vi i al stilhed. Måske fordi vi ikke helt ved, hvad de betyder. Måske fordi de er så tilpas indholdstomme, at de ikke sætter nogen form for aktivitet eller tankevirksomhed i gang. Det er tom snak. Uopfindsomt. Unødvendigt. Spild af plads. Og for mig at se: netop at tale ned til sine kunder.

Prøv at tjekke organisationers  ’Om os-sider’ på nettet. De sider, der beskriver det allerhelligste  – vores værdier, vores mission/vision (er der nogensinde nogen, der helt kan huske forskellen). De ord, der skal fortælle lige præcis, hvad vi er for nogen, hvor unikke og helt særlige, vi er. De er så smækfuld af buzzwords og banaliteter, at du ikke tror, det er sandt. Prøv bare at se her:

Tag banalitets-testen på 4 virksomheder (og dig selv)

Er det ikke rigtigt, at der er ret stor forskel på, om du sælger ingeniørydelser som COWI, forsikringer som Tryg, chips som Kims eller revision og rådgivning som Deloitte? Og er det ikke også rigtigt, at det helst skulle afspejle sig i den måde, virksomhederne beskriver sig selv?

Alligevel er jeg ret sikker på, at du ikke kan se, hvilken tekst der hører til hvilket firma. For de fire virksomheder har ikke har brugt sproget til at forfine eller forstærke deres identitet. Men i stedet taget fra den samme kasse af business-klichéer og banaliteter. Så hvad siger du? Kan du gætte, hvem der er hvem? Find svaret nederst på siden.

Hvem er Tryg, Deloitte, Kims og COWI?

1. Hos […] har du et stærkt team af specialister til rådighed. Fagligt spænder vi vidt. Men vi har en fælles entusiasme, nysgerrighed og kvalitetssans, som sikrer dig faglighed og merværdi.

2. […] møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid. Vi viser initiativ, deler viden og tager ansvar 
Vi leverer løsninger kendetegnet ved kvalitet og enkelhed 
Vi skaber bæredygtige resultater.

3. For […] er et højt professionelt og etisk niveau tæt forbundet med forretningsorienteret tænkning. Vi handler med troværdighed og integritet i alle henseender, og den holdning gennemsyrer også vores værdier, vision og politikker.

4. Respekt for hinanden’, ’Ansvarlig’, ’Resultatorienteret’ ’Tænker nyt’. Det er […s] værdier. […s] værdier, præger den måde, vi arbejder på, og præger vores forhold til hinanden, vores kunder og leverandører. Værdierne er styrende for vores adfærd. Hos […] lægger vi vægt på, at både ledelse og medarbejdere i det daglige arbejde understøtter værdigrundlaget, og at vi i fællesskab skaber rum for initiativ og sikrer fremdrift.

Brug banalitets-testen på dine egne tekster

1) Se jeres ’Om-os’-tekster igennem. Kan du så let som ingenting sætte et andet virksomhedsnavn ind i stedet for jeres eget, bevæger du dig faretruende tæt på det banale. Skriv om. Find jeres egen tone og jeres eget ståsted. (ja, det er let nok for mig at sige…)

2) Sæt ikke foran nogle af de centrale ord og begreber fra jeres tekster (fx jeres værdier) og spørg jer selv: hvem kan gå ind for det modsatte? Hvis det ikke giver mening at sige det modsatte;  altså, at man er uansvarlig og utroværdig – så er det bare i gang med at finde nogle andre og mere specifikke ord. Hvis det er svært (eller direktionen elsker de ord, så meget, at I ikke må røre ved dem), så prøv i det mindste at give nogle gode og solide eksempler, på hvordan I er fx ansvarlige og troværdige.

Gættede du rigtigt? 

1. Deloitte
2. Tryg
3. COWI
4. Kims

Skriv en kommentar